Facebook Community Management

Promovirajte svoje poslovanje

Facebook je danas neizostavan element promocije usluga i proizvoda. Mnogi kažu da ako se nije pojavilo na Facebook-u – ne postoji. Ne dopustite da i Vas takav glas slijedi i poduzmite nešto za promociju i vidljivost svog poslovanja!

Vrijeme trajanja:

180 minuta, max 8 sudionika na radionici


Cilj edukacije:

Nakon tečaja polaznik će savladati osnovno razumijevanje Facebook-a i funkcioniranja istog. Polaznik će biti u mogućnosti samostalno izaditi svoju Facebook marketing kampanju za svoje poslovanje. Također, znati će kako pratiti tijek kampanje i znat će kako doći do željenih rezultata svoje marketing kampanje.

Facebook Community Managment kampanja je namijenjena individualcima i tvrtkama koje tek kreću u promidžbu svog poslovanja i za osobe koje žele svoje dosadašnje sposobnosti Facebook promidžbe dignuti na više razine.

Edukacija obuhvaća 3 dijela:

Teoretski
Primjeri iz prakse
Pitanja i odgovori


Sadržaj:

1. Općenito o internetskom marketingu i društvenim mrežama

Pojavljivanje prvih oblika društvenih mreža prije više od 20 godina i opstanak najjačih
Brojevi i statistike o svakodnevnom rastu količine objava
Važnost prisutnosti i zauzimanje svojeg dijela društvene mreže
2. Kultura korištenja Facebooka

Kultura pregledavanja sadržaja danas i prije
Bitni parametri za određivanje uspješnosti kampanje
3. Buying persone (Praktični dio)

Izrada buying persona bitan je dio svakog marketinškog ili poslovnog plana
Uz izradu buying persona dobivamo i jasniju sliku idealnog proizvoda ili usluge za određenu ciljanu skupinu
4. Plan objava i kreiranje objava (Praktični dio)

Izrada plana objava kao temelj nastupa na Facebooku
Brza i jednostavna izrada vizuala – Canva
5. Pravilna komunikacija na Facebooku

Određivanje jasnih pravila komunikacije na stranici i u inboxu
6. Organski vs. Plaćeni doseg objava

Razlika između vrsta dosega objava
Važnost izdvajanja budžeta za promociju objava
7. Praćenje rezultata kampanje

Nakon uspješnog početka, svaku kampanju je potrebno pratiti
Kvalitetnom analizom rezultata dobivamo jasniju sliku tko je naša ciljana publika


Predznanje:

Osnove korištenja računala i interneta.


Cijena:

Cijena: 480,00 kn + PDV


Termini:

13.12.2018.

SLOBODNO


Ne odgovara Vam niti jedan od termina?
Predbilježite se za prvi sljedeći termin o kojem ćemo Vas uskoro obavijestiti