Kratke edukativne radionice

Do 180 minuta interaktivnog rada
Kratko, jasno, učinkovito!

Personalizirani pristup

Male grupe (do 6 ljudi)
Fokus je na vama!

Trikovi i odmah primjenjivo znanje

Ovladajte najmodernijim alatima i njihovim trikovima
Primijenite ih u poslovnom okruženju

Izaberite temu

Edukacije stvarane prema Vašim potrebama
Samo recite što!

Fleksibilno vrijeme

Vrijeme radionica prilagođavamo Vama
Samo recite kad!

Mobilne učionice

Dolazimo na Vašu lokaciju, diljem Hrvatske.
Samo recite gdje!

TEME EDUKACIJA


DRUGI O NAMA