Windows & MAC prečice u Chrome-u

 

Windows

windows

Izvor: Pixabay

Ctrl + n = Otvaranje novog prozora

Ctrl + Shift + n = Otvaranje novog Incognito prozora

Ctrl + t = Otvaranje novog taba

Ctrl + 1 = Prelazak na 1. otvoreni tab

Ctrl + 9 = Prelazak na posljednji otvoreni tab

Ctrl + w ili Ctrl + F4 = Zatvaranje trenutno otvorenog taba

Ctrl + Shift + w = Zatvaranje otvorenog preglednika

Ctrl + Space + x = Minimiziranje trenutno otvorenog prozora

Ctrl + Space + x  = Maksimiziranje trenutno otvorenog prozora

Alt + f  ili F10 ili Alt + e = Chrome meni

Ctrl + Shift + b = Prikazivanje ili skrivanje Bookmarks bar-a

Ctrl + h = Otvaranje stranice History u novom tabu

Ctrl + j = Otvaranje stranice Download u novom tabu

Ctrl + d = Spremanje trenutne stranice kao Bookmark

 

Mac 

Mac

Izvor: Pexels

⌘ + n = Otvaranje novog prozora

⌘ + Shift + n = Otvaranje novog Incognito prozora

⌘ + t = Otvaranje novog taba (kartice)

⌘ + 1 = Prelazak na 1. otvoreni tab

⌘ + 9 = Prelazak na posljednji otvoreni tab

⌘ + w = Zatvaranje trenutno otvorenog taba ili Pop up-a

⌘+ Shift + w = Zatvaranje otvorenog preglednika

⌘ + Space + m = Minimiziranje trenutnog prozora

⌘ + Space + x  = Maksimiziranje trenutno otvorenog prozora

⌘ + Shift + b => Prikazivanje ili skrivanje Bookmarks bar-a

⌘ + y = Otvaranje stranice History u novom tabu

⌘+ Shift + j = Otvaranje stranice Download u novom tabu

⌘ + d = Spremanje trenutne stranice kao Bookmark